Vital Kamerhe asambelaki na Saint Michel ya Bandal

Actualingala January 02, 2018

Ezalaki opesi mbwa, mbwa aboyi, na kati kaka ya messe Gaz na Masasi messe ekatani, tangu kaka batu ba bandi ko tambola na ba nzembo ya Nzambe! Déploiement esalami na ndenge ya mukie te! Vital kamerhe Président ya UNC oyo azalaki wana ameki ko solola na ba soldats mais wapiii, lokola bazalaki na consigne claire! 

Gaz, masasi be ko kanga erataki te! batu nionso ba panzani, ba maman, ba tata, ba jeunes na bana misusu ba tiki ba sapatu na bango tiii to lrkaki wana après! 17h00 heure ya Kin secteur ya Bandal wana ezalaki lokola guerre! 

Mais détermination ya peuple ya tour oyo! bo lukelango kombo.

Heritier Lukoji

Kabola Yango