Ville Morte : Kinshasa ezo lela Rossy Mukendi Tshimanga

Actualingala March 09, 2018

Elongo naba victimes nionso ya ba marches, na initiative ya ba mouvements citoyens pe ba Congolais nionso, lelo le 09 Mars 2018 batu mingi ba préférés ko compatir na ba familles oyo ebungisaki ba ndeko na bango na ba manifestations pacifiques.

Lokola Rossy Mukendi Tshimanga assassiné le 25 Février na Saint Benoît na Lemba mokolo ya marche contre la dictature. Messe esalamaki pe lelo batu ba observées ville mort pona ko kanisa bango.

 

CM

Kabola Yango