Lyhnda Katika akufi na makofi ya mobali naye

Actualingala March 11, 2018

Le 07 Mars 2018 nde mwana mwasi oyo na kombo ya Lyhnda Katina atikaki mokili, basusu balobi likolo ya nkuba azuaki ya mobali abali ye il ya 2 ans, asalaki hémorragie interne. Pe ba sources proches ya familles ba lobi abelaka méningite.

Tokani sa kaka ba éléments ba enquêtes eko bisa nde eko pesa biso vérité. Bakundi fille oyo ya 30 ans lelo. Pasi pe mawa.

Soki ezali likolo ya nkuba nde akufi, eteya mibali ba betaka basi na bango po awa penza, mwa kindoki pe ekoti déjà.

Mois de la Femme, eza kaka liputa te! Soki bozali na numéro ya Chantal Safu heure yako benga ye yangoyo, po basi batika pe ko souffrir.

 

SM

Kabola Yango